LAATSTE NIEUWS

  Dagelijks Bestuur NVV betreurt opzeggen lidmaatschap door het ere-lid Willie van Gemert

  Vandaag heeft oud NVV-voorzitter Willie van Gemert het lidmaatschap van de NVV en de POV opgezegd. Hij legt met onmiddellijke ingang al zijn functies neer.

  In het verleden heeft Van Gemert de NVV en varkenshouderij grote diensten bewezen. Maar de tijden zijn veranderd. De sector wil samenwerking en geen polarisatie. De voorbeelden in de opzeggingsbrief zijn niet ter zake. De genoemde voorstellen van Van Gemert zijn in het voorzittersoverleg en Landelijk Bestuur van NVV besproken en niet aangenomen. Dat is geen onbehoorlijk bestuur, maar verenigingsdemocratie. Integriteitsissues zijn in de vergadering genoemd, maar niet aan Van Gemert toegeschreven. De samenwerkingsovereenkomst tussen de POV en LTO-organisaties ligt ter bespreking voor in de verschillende besturen van de betrokken organisaties. Het is te vroeg om conclusies te trekken.

  Het Dagelijks Bestuur is verrast door het besluit, maar heeft het besluit tot opzegging van zijn functies te respecteren. Volgende week zal bekeken worden of Willie van Gemert zijn ere lidmaatschap wil behouden en hij bereid is tot een waardig afscheid.


  NVV zet feiten en cijfers over varkenshouderij op een rij

  De Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft voor u een (geactualiseerde) factsheet gemaakt over de Nederlandse varkenshouderij.


  Hiermee kunt u uzelf, of anderen juist informeren over allerlei zaken omtrent varkens, varkenshouderijen en varkensvlees. De factsheet bevat feiten en cijfers over aantallen varkens, aantallen bedrijven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn, antibioticagebruik, diergezondheid, varkenstransport, import, export, inkomen van varkenshouders, consumptie, duurzame stallen, etc.

  Het is belangrijk dat we deze allemaal delen met mensen om ons heen: buren, media, politiek, gemeenten en provincies. Print ‘m uit, leg ‘m in de bezoekersruimte, op de keukentafel, stuur ‘m door naar familie, vrienden en kennissen, geef ‘m aan de juf of meester van uw kinderen.

  Vertel uw verhaal, anders wordt het voor u verteld!

  Download de factsheet hier


  NVV biedt leden gratis sociale ondersteuning  De varkenshouderij heeft lang in een financiële crisis gezeten en dit heeft zijn weerslag (gehad) op veel varkenshouders en hun gezinnen. NVV heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie varkenshouders een luisterend oor kunnen vinden of bij wie zij hun hart kunnen luchten.

  Paulien Hogenkamp, agrarisch coach uit Wierden doet dit namens de NVV. Als  boerendochter  is  Paulien  43  jaar  geleden geboren op een gemengd bedrijf met melkvee en zeugen in Dalfsen, provincie Overijssel.

  Paulien is vanaf nu exclusief voor NVV-leden bereikbaar op 06-53 98 21 68. Paulien zal als vertrouwenspersoon luisteren, adviseren en ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

  U kunt er onder alle omstandigheden vanuit gaan dat de vertrouwenspersoon uw verhaal vertrouwelijk behandelt.

  Sociale ondersteuning? Bel: 06-53 98 21 68


  Bestel gratis de film 'Varkens horen bij Nederland'

  De NVV liet in 2014 de film ‘Varkens horen bij Nederland’ maken. In het 4 minuten durende filmpje laten wij zien dat het Nederlandse varken onmisbaar is in ons dagelijks leven en voedsel.


  Niet alleen vlees, ook talloze andere producten worden van het varken gemaakt.

  De film is voor alle varkenshouders gratis op te vragen zodat deze vertoond kan worden tijdens open dagen, rondleidingen of andere publieksactiviteiten. Of bijvoorbeeld om te gebruiken bij een spreekbeurt van uw (klein)kinderen op school, of om te delen via uw eigen website, Facebookpagina of Twitteraccount.

  Wilt u de film ook hebben? Mail dan naar Caroline van der Plas, via c.vanderplas@nvv.nl. Of bel met ons kantoor via (0342) 418 478. 

  Bekijk de film hieronder
   
   

  Nieuws en informatie

   Blijf op de hoogte met NVV-nieuws
  De NVV verstuurt regelmatig persberichten, nieuwsflitsen en informatie over actuele en belangrijke zaken in de varkenshouderij en over standpunten die de NVV inneemt bij deze kwesties. Hiermee blijft...Lees meer
  NVV bestaat 20 jaar
  De NVV bestaat dit jaar precies 20 jaar. Op 21 april 1994 zette Wien van den Brink, samen met tien andere varkenshouders zijn handtekening onder de oprichtingsakte. Waar de NVV voor staat en wat wij...Lees meer
  Bijeenkomsten, ledenvergaderingen en open dagen
  De NVV houdt regelmatig informatiebijeenkomsten voor leden over actuele thema's uit de varkenshouderij. Daarbij worden aansprekende sprekers uitgenodigd. Daarnaast zijn er regelmatig ledenvergaderinge...Lees meer
  NVV in de media
  De NVV is erg actief met persberichten, nieuwsflitsen en (ludieke) acties voor een betere toekomst voor de varkenshouderij. Daarmee wil de NVV de maatschappij en de politiek het echte verhaal vertellen...Lees meer

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Ingrid Jansen heeft besloten om zich niet meer verk... Lees meer
   POV en NVV ondersteunen een procedure bij het Colle... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boe...Lees meer
   De Brabantse voerfirma Fransen Gerrits bestaat in j...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter