Lid worden

  Sectoraal – onafhankelijk - boer aan het roer. Drie kenbegrippen die de Nederlandse Vakbond Varkenshouders feilloos omschrijven. De NVV heeft geen andere belangen dan de varkenshouder(ij) en de varkenshouder(ij) alleen. De NVV kan zonder rekening te hoeven houden met andere sectoren, of andere belangen voor de volle 100 procent opkomen voor zijn leden.

  Ga direct naar:
  Inschrijfformulier met tarieven
  Inschrijfformulier tweede lid
  Algemene Voorwaarden


  Wat maakt de NVV uniek en waarin onderscheidt de NVV zich van andere belangenorganisaties?


  Wij zijn
  :

  Onafhankelijk: geen belangen in andere ketenschakels, zoals slachterijen, voerfirma’s etc.

  Proactief: Het vroegtijdig signaleren en volgen van en inspringen op ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de varkenshouderij.

  Ja, ik word lid!

  Wij doen aan:

  Sectorale belangenbehartiging: VOOR en DOOR varkenshouders

  Ja, ik word lid!

  Wij hebben:

  Boer aan het Roer: Leden bepalen beleid en actielijst. Varkenshouders hebben het voor het zeggen. Korte lijnen. Algemene ledenvergadering is hoogste orgaan van de NVV.

  - Inzet en betrokkenheid, 7 dagen in de week: Constant ijveren voor praktische uitvoerbaarheid van regels en wensen vanuit de overheid en de maatschappij. 

  Invloed: Gericht invloed uitoefenen waar het nodig is.

  Erkenning: De SER heeft de NVV erkend als zijnde een organisatie die een belangrijk deel van een beroepsgroep vertegenwoordigt.

  Ja, ik word lid!

  Wat krijgt u voor uw lidmaatschap?


  - Professionele en gedreven belangenbehartiging 24/7
  - Elf keer per jaar het full color Ledenblad De Trog
  - Rechtstreekse invloed op besluitvorming
  - Stemrecht op ALV
  - Gratis adviezen en informatie over zaken die u belangrijk vindt
  - Exclusieve toegang op  diensten via onze website, tot bijvoorbeeld prijsinformatiedossiersregels en wettenrapporten en onderzoeken en specifieke ledeninformatie over de inzet en resultaten van de NVV op voor u belangrijke dossiers

  Ja, ik word lid!

  Wat betekent boer aan het roer? 

  De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de NVV

  - Korte en heldere lijnen.

  - Een platte democratische organisatie. 

  - Leden zijn rechtstreeks lid van de landelijke organisatie en gegroepeerd in 11 regio's. 

  - Elke regio kent een eigen bestuur dat door de varkenshouders in de betreffende regio is gekozen. Klik hier voor de regiovoorzitters.

  - Het Landelijk Bestuur bestaat uit 2 afgevaardigden uit elke regio en uit 5 Dagelijks Bestuursleden. DB wordt gekozen in de Algemene Ledenvergadering. 

  - De regio-afgevaardigden garanderen dat de stem van de leden doorklinkt in het NVV-bestuur. 

  - Landelijk Bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker, communicatie/PR medewerker, 1 fulltime kantoormedewerkster en 2 parttime kantoormedewerksters.

  Ja, ik word lid!

  Kortom: Binnen de NVV hebben de leden écht zeggenschap.

  Ja, ik word lid!

  Nog geen lid geworden en wilt u eerst meer informatie?

  Onze bestuursleden en medewerkers geven u graag meer informatie over de NVV als organisatie, de behaalde resultaten tot nu toe en de visie voor de toekomst. Bel daarvoor met ons kantoor in Barneveld.

  Klik hier voor onze contactgegevens, of download hieronder direct een van inschrijfformulieren.

  Downloads


  Verkorte handleiding gebruik algemene voorwaarden

  Geen varkens maar NVV toch steunen?
  Klik hier om sponsor te worden
  Klik hier om donateur te worden

  ^
  Terug naar boven

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boe...Lees meer
   De Brabantse voerfirma Fransen Gerrits bestaat in j...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter