Leden over de NVV

  Leden en hun inbreng zijn onmisbaar voor de NVV. Op deze pagina vertellen leden waarom zij hebben gekozen voor de NVV.

  Ga direct naar:
  Paul van Genugten (gesloten zeugenbedrijf)
  Familie Elshof (gesloten varkensbedrijf)
  Rense en Mareille Oort (zeugen)
  Rene en Els Bruns (fokzeugen)
  Andries en Janny van den Bogert (biologische zeugen en vleesvarkens)
  Jasper Huijben (fokzeugen)

  Wie: Paul van Genugten (27)
  Wat: Gesloten zeugenbedrijf
  Waar: Best
  Twitter: @PvGenugten

  'Bij de NVV staat de boer écht aan het roer'

  Waarom ben je actief werkgroeplid van de NVV-regio Midden-Brabant/De Kempen?
  'Er wordt bij de NVV heel democratisch gewerkt. Voornemens van het Dagelijks Bestuur worden eerst in de regio’s neergelegd. De werkgroepleden stemmen of ze een bepaald besluit willen steunen, of niet. De regiovoorzitter neemt onze stem dan mee naar het Landelijk Bestuur, waar uiteindelijk een beslissing wordt genomen op basis van alle stemmen uit de regio’s. De boer staat dus echt aan het roer.’

  Lees het volledige interview met Paul in De Trog van juli 2015


  Wie: Familie Elshof, Hans Elshof (45)
  Wat: Gesloten varkensbedrijf
  Waar: Marum (Groningen, NVV-regio Noord-Nederland)
  Lid sinds: 1995

  ‘NVV is op een heel positieve manier bezig’

  Waarom zijn jullie lid geworden van de NVV?
  ‘Helemaal precies weet ik het niet meer, maar ik denk dat we ontevreden waren over de belangenbehartiging destijds door LTO. Tijden zijn nu overigens wel veranderd en het feit dat er steeds méér samenwerking is met LTO en er één varkensgeluid klinkt, vind ik een heel positieve ontwikkeling. Zelf stond ik in 2013 ook met een aantal andere varkenshouders aan de basis van Eén Varkensgeluid.’

  Wat doet de NVV in jullie ogen goed?
  Ik vind dat de NVV op een heel positieve manier bezig is en met Ingrid Jansen een gigantisch goede voorzitter heeft. De NVV heeft zaken het afgelopen jaar heel goed opgepakt en ik ben heel tevreden dat de samenwerking met LTO goed gaat.’

  Wat zou de NVV beter, of anders moeten doen?
  ‘Ik weet dat ik hiermee voor sommigen een gevoelige snaar raak, maar ik vind dat de NVV goed moet opletten dat het een belangenbehartiger is van blijvers. Niet van stoppers. Op vergaderingen word ik wel eens een beetje kriegel van de negativiteit die de stoppers tentoon spreiden. Ik wil graag vooruit. Aan de andere kant snap ik ook wel dat je als belangenbehartiger de belangen van álle leden hoort te behartigen.’


  ^

  Terug naar boven  Wie:
  Rense (34) en Mareille (28) Oort
  Wat: Zeugenbedrijf
  Waar: Drijber (Drenthe, NVV-regio Noord-Nederland)
  Lid sinds: 2009
  Twitter: @oorties1

  ‘NVV zet varkens weer op de kaart’

  Waarom zijn jullie lid geworden van de NVV?
  ‘Toen wij het bedrijf overnamen, zijn wij eens goed gaan kijken waar mijn schoonouders allemaal lid van waren of een abonnement op hadden. Dat was heel erg veel. Wij hebben toen flink geschrapt. Het LTO-lidmaatschap hebben wij omgezet in het NVV-lidmaatschap. Niet omdat LTO slecht is, maar omdat de NVV puur en alleen voor de varkenshouderij strijdt en geen andere belangen heeft.’

  Wat doet de NVV in jullie ogen goed?
  ‘De weg die de NVV nu is ingeslagen, staan wij helemaal achter. Het Recept voor Duurzaam Varkensvlees vinden wij ook heel goed. De NVV zet varkens weer op de kaart en zorgt ervoor dat de varkenshouders weer trots kunnen zijn.’

  Wat zou de NVV beter, of anders moeten doen?
  ‘Eigenlijk heb ik geen kritiek. We moeten kijken hoe de ingeslagen weg gaat lopen.’

  ^
  Terug naar boven


  Wie:
  Rene en Els Bruns
  Wat: Fokzeugenbedrijf
  Waar: Saasveld (NVV-regio Twente)
  Lid sinds: 2014
  Twitter: @Rene_Els

  ‘NVV heeft duidelijk en krachtig verhaal’

  Waarom zijn jullie lid geworden van de NVV?
  ‘Een aantal jaren geleden hebben wij het lidmaatschap van LTO opgezegd. Maar het voelde toch niet goed om nergens bij aangesloten te zijn.’

  Wat doet de NVV in jullie ogen goed?
  ‘Wij vinden dat de NVV een heel duidelijk, krachtig verhaal brengt. De NVV is toegankelijk, inhoudelijk sterk en staat voor haar zaak.’

  Wat zou de NVV beter, of anders moeten doen?
  ‘Moeilijk te zeggen omdat we nog maar zo kort lid zijn. Wat ons wel is opgevallen, is dat de NVV flink aan het professionaliseren is. Hierbij denken wij aan de verbeterde website, het in dienst nemen van een communicatie- en pr-medewerkster en het lidmaatschap wordt exclusiever voor NVV-leden. Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Mochten wij dingen anders willen zien, dan zullen wij dat zeker melden.’

  ^
  Terug naar boven


  Wie: Andries en Janny van den Bogert
  Wat: Biologisch zeugen- en vleesvarkensbedrijf
  Waar: Hedel (Gelderland, NVV-regio Rivierengebied)
  Lid sinds: 1994
  Twitter: @Jannyvdbogert

  ‘NVV houdt rug recht en strijdt écht voor varkenshouder’

  Waarom zijn jullie lid geworden van de NVV?
  ‘Omdat je samen veel sterker staat. Bij ons speelde destijds de kwestie van de watersnood in het Rivierengebied en de 100 procent vergoeding die wij van het Rijk wilde. De NVV heeft hierbij de kar getrokken. Mensen kijken er nog wel eens van op dat wij ondanks onze overstap naar biologisch lid zijn gebleven van de NVV. Maar, wij zijn altijd lid gebleven omdat de NVV haar rug recht houdt en echt strijdt voor de varkenshouder.’

  Wat doet de NVV in jullie ogen goed?
  ‘De NVV pakt zaken snel op en behartigt de belangen van de varkenshouder goed. Ze laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. Het hele Aujeszky-verhaal is daar een goed voorbeeld van.’

  Wat zou de NVV beter, of anders moeten doen?
  ‘Misschien meer uitwisselen en overleggen met andere deelsectoren. Er zijn steeds meer concepten, zoals biologisch, scharrel of buitenvarkens. Die zouden meer betrokken kunnen worden bij het overleg in de sector en als het nodig is samen optrekken.’

  ^
  Terug naar boven


  Wie: Jasper en Susanne Huijben
  Wat: Fokzeugenbedrijf
  Waar: Borger (Drenthe, NVV-regio Noord-Nederland)
  Lid sinds: 2005
  Twitter: @JasperHuijben

  ‘NVV is nog steeds de luis in de pels’

  Waarom zijn jullie lid geworden van de NVV?
  ‘Toen mijn ouders in de jaren negentig lid werden, was een ‘actiepartij’ hard nodig. Het was de tijd van Jozias van Aartsen als minister van Landbouw. Hij wilde in onze ogen de varkenshouderij kapotmaken. Stallen werden vergeleken met concentratiekampen. Toen was er alleen LTO, maar die was overlegpartner van de overheid. De NVV gaf tegengas.’

  Wat doet de NVV goed?
  ‘Het geven van ‘het andere geluid’. De NVV is nog steeds de luis in de pels. Ook is het positief dat de NVV geen andere belangen heeft dan de varkenshouderij.’

  Wat zou de NVV beter, of anders moeten doen?
  ‘Vroeger had de NVV te snel een grote mond en had het imago altijd direct ‘Nee’ te zeggen. Maar door steeds ‘nee’ te zeggen, kom je aan regeren niet toe. Overigens is dit de laatste jaren wel minder geworden. Ik vind het goed dat er steeds vaker wordt samengewerkt met LTO en dat er samen een Producentenorganisatie wordt opgericht. Door met één mond te praten, bereik je meer in Den Haag.’

  ^
  Terug naar boven


  Ook lid worden van de NVV? Klik hier
  Sponsor worden? Klik hier
  Donateur worden? Klik hier

  ^
  Terug naar boven

  Reageren? Info@nvv.nl

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boe...Lees meer
   De Brabantse voerfirma Fransen Gerrits bestaat in j...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter