MELDPUNT BOETES MESTSTOFFENWET  De NVV wil inzicht krijgen in de boetes die varkenshouders vanaf de invoering van de nieuwe meststoffenwet in 2007 hebben gekregen, als ze de mineralenbalans op hun bedrijf niet sluitend krijgen.

  Daarvoor start de NVV een analyse en roept leden op zich te melden als ze tegen een opgelegde boete in beroep zijn gegaan. 

  Bij de NVV is op dit moment een aantal zaken bekend waarbij varkenshouders zijn veroordeeld door de rechtbank voor het niet in orde hebben van de mineralenbalans. Zij kregen hiervoor boetes opgelegd. Nadat de varkenshouder de zaak heeft voorgelegd aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft RVO zonder inhoudelijke zitting de varkenshouder in het gelijk gesteld en de boete geseponeerd.

  Inzicht
  Om meer inzicht te krijgen in de handelswijze van RVO en waar varkenshouders tegenaan lopen bij deze procedures, roept de NVV haar leden op zich te melden als ze tegen een opgelegde boete in beroep zijn gegaan. Meld daarbij wat de uitkomst van de procedure is geweest. 

  Ook varkenshouders die een schikking hebben getroffen, verzoeken wij zich te melden.

  Mail
  Stuur een mail naar info@nvv.nl en met de volgende gegevens:
  * In welk jaar heeft u een boete opgelegd gekregen
  * Beschrijf kort wat het resultaat van het instellen van beroep is geweest
  * Indien mogelijk voeg een kopie van de uitspraak, de schikking of de seponeringsbrief van RVO toe.

  Op basis van de ontvangen gegevens zal de NVV de vervolgstappen bepalen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.


  Intensivering MINAS procedure
  NVV heeft überhaupt grote twijfels over het functioneren van de Meststoffenwet. Dit is voor de NVV reden geweest om jaren geleden een procedure aan te spannen tegen de overheid. Daarbij staat centraal dat varkenshouders door de aangetoonde onnauwkeurigheden in het systeem van wegen en bemonsteren, vastlopen in de verantwoording van mineralen.

  NVV overweegt dan ook om de procedure te intensiveren.

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boe...Lees meer
   De Brabantse voerfirma Fransen Gerrits bestaat in j...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter