Meldpunt knelpunten mest


  Het meldpunt voor knelpunten bij vergunningverlening van mestbe- en -verwerking blijft in stand. Dat heeft de werkgroep Versnelling Vergunningverlening Mestverwerking besloten. 

  Het meldpunt dreigde per 1 juli 2015 te worden opgeheven, omdat er bijna geen meldingen meer binnenkwamen. Na een oproep van onder meer de NVV aan varkenshouders om knelpunten te melden kwamen er nieuwe meldingen van varkenshouders die problemen ondervinden met vergunningverlening. 

  De werkgroep heeft daarop besloten het meldpunt in stand te houden. 

  Blijf melden
  Het blijft volgens de NVV van groot belang dat er meldingen worden gedaan en dat deze worden geregistreerd. Ook de mestbewerkings en -verwerkingsinitiatieven die al eerder knelpunten hebben gemeld en toch weer vastlopen, kunnen zich opnieuw melden. 

  Belangrijk is dat het formulier op de RVO-website zo compleet mogelijk wordt ingevuld en met duidelijke opmerkingen wordt onderbouwd. Dan kan de werkgroep 'Versnelling mestverwerking' uw klacht beter analyseren en behandelen.

  Het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, LTO en NVV bespreken deze meldingen in de werkgroep 'Versnelling Vergunningverlening Mestverwerking'. 

  Gemeenten en provincies gaan vervolgens met de oplossingen aan de slag. 

  Klik hieronder om naar het meldpunt te gaan:

  Als u uw melding bij RVO heeft gedaan, kunt u uw knelpunten ook melden bij de NVV. Dit kan via info@nvv.nl

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boe...Lees meer
   De Brabantse voerfirma Fransen Gerrits bestaat in j...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter