Meldpunt Valse Lesstof

  (laatste update 23 november 2015)

  Welkom op ons Meldpunt Valse Lesstof. De NVV heeft dit meldpunt op 6 oktober 2014 geopend om een inventarisatie te maken van foute, valse, misleidende, gekleurde en/of niet-objectieve informatie over de Nederlandse landbouw. 

  Dit meldpunt wordt gesteund door: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), NAJK (agrarische jongeren), Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV) en LTO Nederland.

  Alle boeren, maar ook onderwijzers, leerkrachten, vaders en moeders van schoolgaande kinderen én andere burgers kunnen op dit meldpunt, meldingen kwijt van suggestieve, foute, misleidende en/of niet objectieve lesstof over de landbouw.

  Zwartboek
  De NVV heeft aan de hand van de meldingen een zwartboek gemaakt en deze op 16 december 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de Kamer daarbij steun gevraagd voor ons streven naar deugdelijk en objectief onderwijs over de Nederlandse landbouw.

  Komt u ook lespakketten, lesmethoden of schoolwerk tegen die geen juist beeld geven over de Nederlandse landbouw? Meld dit dan hier!

  Ga direct naar:
  Voorbeelden Valse Lesstof
  Wat willen wij bereiken?
  Televisieaandacht Meldpunt Valse Lesstof
  Reacties op Meldpnt Valse Lesstof
  Meldpunt Valse Lesstof in de media


  WAARSCHUWING!

  Wakker Dier benadert scholen momenteel actief om lespakketten te bestellen. Wij roepen u op om de school van uw kind(eren) te vragen deze lespakketten niet te bestellen! De lespakketten zijn gekleurd, eenzijdig en geven geen werkelijk beeld van de veehouderij. Komt uw kind toch thuis met een Wakker Dier-lesje, meld het ons dan hier.

  Lees ook:
  Geen dierenactivistenpropaganda op scholen

  Wat wil de NVV met het meldpunt bereiken?

  De NVV wil bereiken dat er in Nederland deugdelijke en objectief onderwijs wordt gegeven over de Nederlandse landbouw. 

  Veel bestaande lespakketten of lesstof zijn niet meer up-to-date of worden aangeboden door maatschappelijke organisaties die er mogelijk een andere agenda op na houden. 

  Is de NVV bang voor kritiek op de veehouderij? Absoluut niet. De NVV staat open voor discussies over de landbouw en de veehouderij, maar wil die discussies voeren op basis van eerlijke en objectieve informatie.  

  Download hier ons persbericht over het Meldpunt Valse Lesstof

  Opmerkelijk!
  In Duitsland gaan scholen kennelijk nóg een stapje verder. Daar krijgen ouders van een school waarbij in de omgeving een nieuwe varkensstal wordt gebouwd een brief waarin wordt gewaarschuwd voor 'dodelijke bacteriën' en aantasting van de gezondheid van de kinderen. De ouders wordt erop gewezen dat ze bezwaar kunnen maken tegen de stallenbouw.
  Lees de brief hier

  Televisie-aandacht voor Meldpunt Valse Lesstof

  Bekijk hieronder de uitzending van 'en dan Nog Even dit' op RTV Oost. Daarin leggen NVV-communicatiemedewerker Caroline van der Plas en boerin Karin van den Toorn de noodzaak van het meldpunt uit.  Hieronder een reportage van RTV Drenthe bij varkenshouder Sabine Grobbink en NVV-regiovoorzitter Dick Bunskoek over het Meldpunt Valse Lesstof

  Ingezonden voorbeelden van Valse Lesstof

  Een zogenaamd 'leerzaam' filmpje voor scholieren en studenten over vleesconsumptie. Gemaakt door het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en vertoonf tijdens een hoorcollege Voeding en Diëtiek op Hogeschool Arnhem-Nijmegen

  .


  Een schrijfles uit groep 8 van de basisschool over
   kistkalveren...

  Hierin leren kinderen dat kalveren in 60 cm brede kisten worden gestopt en daar 20 weken moederziel alleen blijven. Dit terwijl groepshuisvesting voor kalveren al jaren is verplicht en kalveren in hun hokken beweeg- en leefruimte hebben. Kistkalveren bestaan niet meer in Nederland. Al heel lang niet meer. Ook wordt aan rosékalveren ruwvoer verstrekt.   Milieucentraal (nieuw)
  In deze les wordt gesteld dat vee- en vleesproductie per definitie milieuvervuilend zijn. Nergens wordt gesteld dat een koe via gras en maïs ook veel CO2 opneemt, om maar een voorbeeld te noemen. Bovendien wordt gesteld dat koeien, kippen en varkens sojabonen eten. Echter, de sojahullen of pulp wordt gebruikt voor veevoer. De sojabonen en -olie wordt veelal gebruikt voor de humane consumptie, bijvoorbeeld in vleesvervangers. Deze les bestreft dus feitelijk onjuiste, niet-objectieve en misleidende informatie.
  Download het lesblad

  Thieme Meulenhoff, Geo Lesboek 3/4 VMBO, 'Arm en rijk' (nieuw)
  In dit aardrijkskundeboek wordt gesteld dat de veeteelt vervuilend is en dat door de dieren te houden in 'megastallen' er veel stro en gedroogde mest in de lucht komt. Mest zou zorgen voor slechte waterkwaliteit en dode vissen. In deze les wordt een eenzijdig en niet-objectief beeld gegeven van de veehouderij, zonder nuance en onderbouwing.
  Download het lesblad hier 

  Malmberg, Biologie voor jou 4 VMBO. zesde druk (nieuw)
  In dit biologieboek is sprake van propaganda van/voor organisaties als Wakker Dier. In het boek wordt verder gesteld dat dieren in de bio-industrie 'geen prettig leven' hebben. Dit is een subjectieve constatering van de auteur zelf. Dieren in de intensieve veehouderij krijgen alle zorg die nodig is en dieren die zich niet goed voelen, zullen niet of minder groeien en eerder ziek worden of gebreken vertonen. Aan een gezond dier is af te lezen dat hij goed wordt verzorgd. Voor geluksgevoelens van varkens zijn geen parameters. Dat dieren 'geen prettig leven' hebben is een oordeel van de auteur, geen feitelijk en wetenschappelijk bewezen feit.
  Foto lesboek 1
  Foto lesboek 2
  Foto lesboek 3


  Leerarrangement Duurzaamheid
  Een biologieles duurzaamheid voor leerlingen in 3VWO. Met foto's wordt de zogenoemde 'bio-industrie' vergeleken met biologisch. Zoals in veel lesjes wéér een foto van kistkalveren terwijl die al ruim 10 jaar zijn verboden in Nederland. Ook nog eens vergeleken met weidende koeien. Kijk zelf hieronder.
  3VWO Leerarrangement Duurzaamheid 2015


  Biologie & Verzorging voor jou VMBO - Malmberg
  In deze les wordt onder meer gesteld dat er nog legbatterijen zijn in Nederland. Bovendien wordt gezegd dat biologisch beter is voor het milieu, terwijl extensieve veeteelt vaak meer milieudruk oplevert dan intensief. Van het kwaliteitslabel IKB wordt gezegd dat dit het keurmerk is voor biologisch. En er wordt gesuggereerd dat je alleen van biologische eieren kunt zien wat de herkomst is. De teksten lijken te zijn aangeleverd door Wakker Dier of Partij voor de Dieren.
  Lesblad 1
  Lesblad 2
  Lesblad 3
  Lesblad 4
  Lesblad 5
  Lesblad 6 
  Lesblad 7
  Lesblad 8

  Boerderij in bedrijf - Walter Menkveld en Irene Goede
  Pagina over biologisch versus intensief
  Hier wordt gesteld dat varkens in de intensieve veehouderij in kleine hokjes leven. Hiermee kan een kind de indruk krijgen dat er sprake is van dierenleed. Varkens in de Nederlandse intensieve varkenshouderij hebben meer leefruimte dan elders in de wereld en hebben ruimte om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen.
  Download

  Wijzer door de wereld 6 - Wolters Noordhof; Lesblad Aardrijkskunde, basisschool groep 6
  Hier moeten kinderen lijnen trekken tussen twee dingen die bij elkaar horen. Intensieve veehouderij wordt hier bio-industrie genoemd en dit hoort volgens het lesblad bij 'Een soort dierenfabriek'. Dit scharen wij onder de noemer 'Framing'. Kinderen wordt geleerd dat stallen en boerderijen dierenfabrieken zijn. Dit geeft een negatief en niet-objectief beeld van een boerenbedrijf. Op de andere pagina wordt gezegd dat scharrelvarkens een leuker leven hebben gehad. Dat is een aanname, maar wordt hier als waarheid verkondigd. Er bestaan geen wetenschappelijke onderzoeken dat scharrelvarkens ‘gelukkiger’ zijn dan gangbare varkens. Ook wordt gesteld dat boerderijen die kippen voor de eieren houden, ook wel ‘legbatterijen’ worden genoemd en dat de kippen in kleine hokjes worden gehouden. Legbatterijen zijn sinds 2012 in Nederland in de EU verboden. Verderop staat dat scharrelkippen buiten komen. Dit klopt niet. Die blijven binnen. Alleen scharrel-vleeskuikens komen buiten.
  Download 1
  Download 2

  Uitgeverij Malmberg verwijst naar lespakketten Wakker Dier
  De agrarische sector zou graag zien dat niet alleen de lespakketten van Wakker Dier actief worden aangeboden, maar ook wordt verwezen naar bestaande lespakketten van de agrarische sector zelf.
  Download 

  Les voor docenten van Compassion in World Farming (pdf)
  CIWF spreekt hier niet over boerderijen of gezinsbedrijven, maar over 'dierenfabrieken'. Ook wordt gesteld dat de boer zijn dier niet ziet als dier, maar als product. Er wordt ook gesuggereerd dat alle dieren in de hoogproductieve veehouderij aan stress lijden en dáárom staartbijten of aan stangen knagen. Staartbijten is echter óók in de biologische varkenshouderij, waar varkens buiten lopen, een groot probleem. De sector werkt al lang aan manieren om staartbijten onder controle te krijgen. Dit geldt ook voor verenpikken, overigens. Verenpikken bij kippen komt zowel voor bij kippen die binnen leven, als bij kippen die buiten leven. CIWF spreekt in dit lesblad ook over legbatterijen, terwijl deze in de EU sids 2012 zijn verboden.
  Download

  HAVO Eindexamen Nederlands Tekstverklaren 2013, opiniestuk van Roos Vonk
  Roos Vonk schrijft: "Wie vlees eet merkt er niets van dat een dier een kort en ellendig heeft gehad. Dat enorme hoeveelheden landbouwgrond worden gebruikt om voer voor ons vee te telen. Stel dat dit allemaal gebeurde in ons land, op kleine overzichtelijke schaal en dat mensen in hun achtertuin varkens zouden houden in kleine donkere hokken, op roostervloeren zonder stro. De buren verderop hebben honger want hun tuin wordt gebruikt om het varkensvoer te verbouwen waardoor ze zelf nauwelijks te eten hebben. De varkenspoep word uitgestrooid over de hele wijk en vervuilt het water van alle bewoners. De varkenshouders zitten ondertussen vrolijk te barbecueën en zeggen: “Tja het is rot voor de anderen, maar het is gewoon lekker. Verderop staat: "Dit betekent niet noodzakelijk dat je asociaal en immorreel bent als je vlees eet. Mensen kunnen ook gewoon onwetend en dom zijn. (…) Er is echter een groot schemergebied tussen dom zijn en jezelf dom houden."
  Download

  Maandtaak Wereldoriëntatie groep 7 (pdf)
  Hierin worden boerderijen bijvoorbeeld 'dierenfabrieken' genoemd en pluimveehouderijen 'legbatterijen'. Er wordt gesproken over vetmesten in donkere kale hokken, kippen die in stalen kooien zitten en elkaar kaal pikken. (UPDATE: Maandtaak laat weten dat het betreffende lesblad al sinds 2013 niet meer wordt verspreid).
  Download

  Hierin wordt gesteld dat vee in de Nederlandse landbouw niet natuurlijk leeft en dat boeren de meeste natuur in Nederland hebben veranderd in akkers en weilanden, waar geen natuurlijk evenwicht is.
  Download

  Leerlingenkrant Kip van Bionext
  In deze leskrant voor kinderen wordt gesteld dat (veren)pikkerij bij kippen alleen voorkomt in de intensieve veehouderij omdat de kippen te dicht op elkaar leven en zich vervelen. De kinderen wordt voorgehouden dat verenpikken in de biologische pluimveehouderij niet voorkomt omdat de kippen veel meer beweging en leefruimte hebben. Dit is pertinent onjuist. Wageningen Universiteit stelt in onderzoek juist dat  biologische kippen ook beperkingen hebben in natuurlijk gedrag, mede als gevolg van een ontoereikend uitloop- en daglichtmanagement. Verenpikken vormt in de biologische pluimveehouderij juist een groot gedrags- en welzijnsprobleem. De verwondingen zijn zelfs ernstiger omdat de snavels van biologische kippen niet gekapt mogen worden. Biologische kippen worden daardoor ernstig verwond of zelfs gedood.
  Download

  Informatie voor docenten uit lespakket Wakker Dier
  Wakker Dier zegt hier dat boeren hun dieren als producten beschouwen. Terwijl elk dier door de boer als dier wordt beschouwd én als zodanig wordt verzorgd. Ook wordt gesteld dat de dieren in kleine kale huisvesting leven, terwijl vee in Nederland meer licht, lucht en ruimte heeft dan elders in de wereld. Bij koeien geldt bijvoorbeeld dat 70 procent weidegang heeft. Verder zegt Wakker Dier dat de dieren in 'fabrieken' worden geproduceerd. WD bedoelt hiermee moderne stallen op boeren(gezins)bedrijven, die aan de hoogste welzijns- en milieueisen moeten voldoen. Ook stelt WD dat veetransporten vaak overvol zijn. Veetransport in Nederland en de EU is echter aan strenge regels gebonden met strenge eisen voor belading.
  Lees hier

  Lespakket Wakker Dier voor basisonderwijs opdracht (pdf)
  Hierin wordt kinderen opdracht gegeven te doen alsof ze kippen in een legbatterij zijn, terwijl de legbatterij al sinds 2012 in de EU is verboden.
  Download

  Lespakket Wakker Dier voor voortgezet onderwijs (pdf)
  Wakker Dier laat graag essentiële informatie achterwege. Zo heeft WD onderstaande film met daarbij vragen en antwoorden. 

  In de antwoorden zegt Wakker Dier bijvoorbeeld dat de "vee-industrie", ook wel "bio-industrie genoemd", de intensieve industriële veehouderij wordt genoemd.

  Dit is echter een term die WD zelf bezigt en door deze veelvuldig te herhalen een begrip wil laten worden in Nederland. Daarmee implicerend dat boerderijen, fabrieken zijn.

  Volgens WD valt ook de melkveehouderij onder de "vee-industrie", terwijl deze toch echt onder de extensieve veehouderij valt. In de antwoorden staat dat de dieren (en dus ook de koeien) niet naar buiten mogen (70 procent vd koeien heeft weidegang) en weinig ruimte hebben (voor alle dieren gelden minimumeisen) en zoveel mogelijk moeten produceren. 

  Dieren zouden elkaar volgens Wakker Dier gaan lastigvallen omdat ze met te veel dieren op een klein oppervlak leven. Echter, door de minimumeisen die aan leefruimte worden gesteld, kúnnen er nooit "te veel" dieren op een oppervlakte leven.
  Download 

  Film van Wakker Dier over Nederlandse veehouderij:  Twitter-reacties op het Meldpunt Valse Lesstof:

  Tweede Kamerlid voor de VVD, Helma Lodders (@HelmaLodders): Goed dat sector zelf initiatief neemt! We hebben geen legbatterijen in NL om maar eens voorbeeld te noemen! 

  Varkenshouder Michel Schoneveld (@MicheluitLaren): 
  Dicussie heeft dus tot niets geleid. Heel goed dat de  dit oppakt, Komt er eindelijk iets van terecht

  Melkveehouder Gerrit Wermink (‏@gerritwermink): 
  Super!!

  Vegaplus en Veganlight-Twitteraar Volg Varken (@Volgvarken): En de AH boerdrijdierenactie, ook melden dan maar ;-)

  Vleesveehouder Edwin Heijdra (@EdwinHeijdra): Doe gelijk een meldpunt voor valse leraren die zonder enige kennis op eigen titel voor de klas de veehouderij veroordelen.

  Kritisch volger van veehouders en jagers Giffel (@wolfsroedela): Zielig je hier druk over maken, verander je liever 

  Veehouderij-specialist Rob Aagten (@RobAagten): Goede zaak, maar onbegrijpelijk  dat dit in ons Nederland nodig is. 

  Nederlandse melkveehouder in Denemarken, Marlies Jacobs (@DeenseBoerin) : Goed initiatief! Objectief onderwijs!

  Vegetariër Arrien Borst (@Borst297): Staan er onwaarheden in of is het wat stevig gesteld?

  Kritisch natuurliefhebber Gr.afzerk (@Dunderklumpken): Goede zaak dat dit eens kenbaar wordt gemaakt, ben alleen benieuwd hoe lang aandacht blijft...

  Waarom grijpt het kabinet niet in?

  Het is niet aan de Nederlandse overheid om lesmethodes over lesmaterialen te controleren, stelde het Kabinet vorig jaar. Hieronder het Kabinetsstandpunt:

  "De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs en ziet toe op een leerstofaanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de eindexamenprogramma’s. Er bestaat geen centraal geregelde kwaliteitscontrole op lesmethodes. In Nederland zijn diverse uitgeverijen actief op de markt van lesmethodes voor het (voortgezet) onderwijs. De uitgeverijen hebben hun eigen ontwikkelprocessen en hanteren daarbij eigen kwaliteitsstandaarden. Scholen beoordelen vervolgens welke lesmethode zij willen gebruiken bij hun lessen. Daarnaast ontwikkelen veel scholen en docenten eigen, aanvullend lesmateriaal. “


  Kamervragen over valse lesstof
  Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) stelde vorig jaar Kamervragen over de lesmethode Maandtaak, zoals hierboven te downloaden. 

  Hieronder vindt u de antwoorden van de toenmalige minister van Onderwijs. 
  Download de Kamervragen en antwoorden

  Komt u ook lespakketten, lesmethoden of schoolwerk tegen die geen juist beeld geven over de Nederlandse landbouw? Meld dit dan hieronder.  Meldpunt Valse Lesstof in de media: 

  Televisie:
  09-10-2014: Communicatiemedewerker Caroline van der Plas en boerin Karin van der Toorn over Meldpunt Valse Lesstof (RTV Oost)
  08-10-2014: Interview Sabine Grobbink en regiovoorzitter NVV Dick Bunskoek over Meldpunt Valse Lesstof (RTV Drenthe)
  08-10-2014: Ingrid Jansen over meldpunt valse lesstof in Vandaag de Dag (item start op 3.42 min. - Omroep WNL)
  07-10-2014: Thomas wil niet leren (Telegraaf-televisie)

  Radio
  15-12-2014: Interview met Ingrid Jansen over Meldpunt Valse Lesstof (BNR Nieuwsradio)
  08-10-2014: Reportage Meldpunt Valse Lesstof + interview pluimveehoudster Gerda Briene (Radio 1 - fragment start op 48.17 min.)
  08-10-2014: Varkenshouders in opstand tegen foute lesstof + interview Sabine Grobbink en regiovoorzitter NVV Dick Bunskoek

  Landelijke en regionale media
  16-12-2014: Boeren komen met meldpunt 'valse lesstof' voor dieren (Trouw)
  09-10-2014: Partij voor de Dieren Vlagtwedde reageert op Meldpunt Valse Lesstof (Westerwoldegroen.nl)
  08-10-2014: Boerenzoon Thomas is boos op school (Telegraaf/Premium)
  08-10-2014: Varkensboeren tegen valse informatie in schoolboeken (de Volkkrant
  08-10-2014: Boeren openen meldpunt voor valse lesstof over moderne landbouw (De Stentor)
  08-10-2014: Boeren openen meldpunt voor valse lesstof over moderne landbouw (Gelderlander)
  08-10-2014: Boeren openen meldpunt voor valse lesstof over moderne landbouw (TCTubantia)
  07-10-2014: Meldpunt voor foute lesstof over boeren (Telegraaf)
  07-10-2014: Meldpunt tegen misleidende en foute lesstof over landbouw (Omroep Gelderland)

  Agrarische media
  17-12-2014: Zwartboek Meldpunt Valse Lesstof aangeboden aan Tweede Kamer (Agriholland.nl)
  15-12-2014: Ingrid Jansen overhandigt zwartboek Meldpunt Valse Lesstof (Plattelandspost.nl)
  09-10-2014: Varkenshouders in opsstand tegen valse lesstof (Biojournaal.nl)
  08-10-2014: Zwartboek valse lesstof in de maak (Vakblad Varkens)
  08-10-2014: Varkenshouders openen meldpunt valse lesstof (groenonderwijs.nl)
  08-10-2014: NVV opent meldpunt valse lesstof over landbouw (Vleesmagazine.nl
  07-10-2014: NVV opent Meldpunt 'Valse Lesstof' (Pluimveeweb.nl)
  07-10-2014: NVV start Meldpunt valse lesstof (Boerderij.nl)
  07-10-2014: NVV opent meldpunt valse lesstof (Nieuweoogst.nu)
  07-10-2014: NVV start meldpunt voor foute niet objectieve lesstof over de landbouw (Agriholland.nl)
  07-10-2014: NVV opent meldpunt valse lesstof (Pigbusiness.nl)
  07-10-2014: Actie tegen misleidende landbouweducatie (Plattelandspost.nl)
  07-10-2014: Boeren openen meldpunt ‘valse lesstof’ over het boerenbedrijf (Foodlog.nl)


  Organisaties
  16-12-2014: NAJK aanwezig bij overhandigen zwartboek Meldpunt Valse Lesstof (NAJK)
  09-10-2014: NAJK steunt Melpunt Valse Lesstof (NAJK)
  09-10-2014: Varkenshouders openen Meldpunt Valse Lesstof (Onderwijs in Nederland)
  08-10-2014: Meld Valse Lesstof over agrarische sector (VVD Overijssel)
  07-10-2014: Varkensboeren vinden dat onderwijs niet eerlijk is (Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen)
  07-10-2014: Meldpunt Valse Lesstof varkenshouderij (Vlees.nl)

  (nieuw)

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boe...Lees meer
   De Brabantse voerfirma Fransen Gerrits bestaat in j...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter