POV heeft zienswijze WOB-verzoek RTL beschikbaar


  05-12-2017
  POV heeft zienswijze WOB-verzoek RTL beschikbaar

  Meerdere varkenshouders, pluimveehouders en melkveehouders hebben in de afgelopen dagen een brief van de NVWA ontvangen.

  RTL Nieuws gaat een nieuwsuitzending wijden aan welzijnsproblematiek in de veehouderij en heeft daartoe een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ingediend bij de NVWA, waarin gevraagd wordt de stukken die hier betrekking op hebben openbaar te maken.

  Zienswijze (aantekenen van bezwaar) beschikbaar voor leden.

  NVWA vraagt in de brief aan de varkenshouders om, indien gewenst, de voor het bedrijf relevante informatie die niet prijs gegeven mag worden anoniem te maken. LTO en POV hebben een zienswijze laten opstellen die veehouders die de brief van de NVWA hebben ontvangen kunnen gebruiken om bezwaar te maken tegen de openbaarmaking van de documenten en gegevens die te herleiden zijn naar de veehouder en/of zijn bedrijfslocatie.

  De zienswijze kan worden aangevraagd bij de servicedesk van de POV. (servicedesk@pov.nl / Telefoon: 088 - 888 66 05)

  De zienswijze (bezwaar) moet binnen twee weken na dagtekening van de ontvangen brief aangetekend worden verstuurd. Dat betekent dat uiterlijk deze week de zienswijze verstuurd moet zijn.

  POV gaat dialoog over welzijn varkens nooit uit de weg

  RTL heeft aangegeven een nieuwsuitzending te willen maken over dierenwelzijn in de Nederlandse veehouderij. De POV wil hieraan graag meewerken en de dialoog aangaan op basis van feiten.

  De kernprioriteit van elke varkenshouder is dat zijn of haar dieren elke dag de best mogelijke verzorging krijgen om het welzijn van de varkens te garanderen. Hoe het welzijn verder verbeterd kan worden, is dagelijks onderwerp van gesprek aan de keukentafel.

  Nederland kent een hoog niveau van dierenwelzijn in de varkenshouderij en door NVWA wordt hierop gehandhaafd. Deze controles zijn er juist voor bedoeld om tekortkomingen te signaleren en te zorgen dat deze hersteld worden.


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2017
   mei 2017
   april 2017
   maart 2017
   februari 2017
   januari 2017
   december 2016
   november 2016
   oktober 2016
   september 2016

   Twitter