De kracht van plan van aanpak mestfraude is de integrale aanpak


  21-12-2017
  De kracht van plan van aanpak mestfraude is de integrale aanpak

  Op maandag 18 december heeft POV samen met LTO, Cumela, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank het plan van aanpak ‘Samen werken in een eerlijke keten’ aangeboden. Minister Schouten heeft dit plan op woensdag 20 december naar de Tweede Kamer verstuurd.

  Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van publicaties over mestfraude. Het plan bestaat uit een gedragscode, private borging in de mestketen en technische aanpassingen.
  De opstellers van het plan van aanpak zijn doordrongen van de urgentie en hebben zeer constructief en in een hoog tempo samengewerkt. De komende tijd zullen de partijen samen met het ministerie van LNV de vervolgstappen uitwerken en tot uitvoering overgaan.

  Integrale aanpak

  POV is tevreden met het plan van aanpak dat er nu ligt. Samen met de andere partijen is POV ervan overtuigd dat een toekomstbestendig systeem om mestfraude in de toekomst te voorkomen, noodzakelijk is. Voor de uitvoering van het plan van aanpak zijn samenwerking in de keten én met de overheid essentieel. POV-voorzitter Ingrid Jansen: “De kracht van dit plan is de integrale aanpak van bedrijfsleven en overheid om te komen tot vermindering van fraude.”

  Private borging

  Bij de ontwikkeling van het nieuwe borgingssysteem wordt rekening gehouden met de uitspraak in de lopende MINAS-procedures die het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) medio 2018 behandeld. De kern van deze procedures is dat de huidige systematiek van mineralenverantwoording - in de vorm van wegen en bemonsteren - ertoe leidt dat mineralenbalansen niet sluitend zijn en ondernemers - als gevolg hiervan - worden beboet door de RVO. De inzichten die hieruit voortvloeien, worden meegewogen in de ontwikkeling van het nieuwe borgingssysteem.

  Zonder kostenverhoging

  POV bepaalt mede de uiteindelijk te nemen maatregelen en houdt daarmee grip op het proces en de uitvoering ervan. Van belang hierin is dat de uitvoering van het plan niet mag leiden tot kostprijsverhoging voor varkenshouders. POV maakt zich er hard voor de belangen van de varkenshouderij in de uitvoering van het plan te borgen.

  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2017/12/20/plan-van-aanpak-tegengaan-mestfraude-goede-eerste-stap

  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2017/12/20/kamerbrief-over-plan-van-aanpak-mestfraude


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter