De POV betreurt de brand van donderdagavond in een varkensstal in Erichem


  28-07-2017
  De POV betreurt de brand van donderdagavond in een varkensstal in Erichem

  Deze stalbrand zorgt voor veel leed bij de dieren en de varkenshouder en zijn gezin. 

  Ondanks het feit dat het bedrijf aan alle regels en voorwaarden om de risico’s voor brand te minimaliseren heeft voldaan, heeft het noodlot toch toegeslagen. De sector moet blijven werken aan het terugdringen van de risico’s voor stalbranden en hierin zelf verantwoordelijkheid nemen.

  Brandweer

  De lokale brandweer was snel ter plaatse en heeft er alles aan gedaan om de brand snel onder controle te krijgen en zoveel mogelijk dieren te redden.
  Het is daarom een hard gelag dat een groot deel van de dieren bij de brand is omgekomen. De gevolgen voor de omgeving worden nog onderzocht.

  Luchtwassers

  De veehouder is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van brand in zijn stallen. Door een zorgvuldige bedrijfsvoering en het toepassen van preventieve voorzieningen kan ook in stallen met luchtwassers de risico’s op stalbranden sterk worden gereduceerd. De bewustwording bij varkenshouders op dit punt is groot.

  Het toepassen van luchtwassers is gemeengoed in varkensstallen. De geur en fijnstof uitstoot naar de omgeving wordt met het gebruik van luchtwassers vanuit varkensstallen sterk teruggedrongen.

  Actieplan

  De sector besteedt veel aandacht aan preventie en het voorkomen van stalbranden. POV en LTO hebben samen met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de Dierenbescherming en veiligheidsbranche een concreet actieplan opgesteld en uitgevoerd.


  Er is hierbij veel aandacht voor bewustwording en kennisoverdracht. Vanuit het programma worden concrete adviezen gegeven over maatregelen die bij nieuwbouw van stallen en in bestaande stallen kunnen worden toegepast. Dit betreft bijvoorbeeld het afscheiden van technische ruimtes, compartimenteren van stallen en het regelmatig laten controleren van de elektrische installaties op het bedrijf. Ook aan het voorkomen van risicovolle situaties bij verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden aan stallen wordt veel aandacht besteed.

  Mede vanuit het actieplan is er structurele aandacht voor en borging van brandveiligheid tijdens de bouw van een stal en in de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook wordt er gebruik gemaakt van slimme technologie en best beschikbare technieken en materialen om brand te voorkomen en indien er toch brand ontstaat een brand sneller en beter te kunnen beheersen zodat bij brand de dieren kunnen worden gered.

  Het voldoende beschikbaar hebben van adequate blusmiddelen en voldoende bluswater zodat er bij een (beginnende) brand snel kan worden geblust blijft een aandachtspunt. Het actieplan heeft er voor gezorgd dat op veel bedrijven ook op dit punt verbeteringen zijn doorgevoerd.

  Innovaties worden opgepakt

  Brandveiligere isolatiematerialen, technologie om brand eerder op te merken en systemen die een brand kunnen vertragen of zelfs uitdoven zijn innovaties die de brandveiligheid sterk kunnen bevorderen. Toepassing hiervan in nieuwe stallen wordt gestimuleerd via de Maatlat Duurzame Veehouderij zodat deze innovaties ondanks de hogere kosten versneld hun weg naar de praktijk vinden.

  Verantwoordelijkheid nemen

  Veehouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun dieren. Dit ook op het punt van het voorkomen van stalbranden.

  De varkenshouderij is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid en zorg voor de dieren. Het actieplan stimuleert verbeteringen en implementatie van innovaties zodat het aantal stalbranden verder kan worden teruggedrongen.


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter