Heeft u POR-rechten? Meld dit bij POV!


  25-10-2017
  Heeft u POR-rechten? Meld dit bij POV!

  De POV gaat inventariseren op welke bedrijven POR-rechten in gebruik zijn en wat de individuele consequenties zijn van het afschaffen van de POR-regeling door het ministerie van Economische Zaken.

  Het ministerie van EZ besloot vorige week definitief de POR-regeling per 1 januari 2018 af te schaffen.

  In combinatie met het behoud van de varkens- en pluimveerechten, is het niet verlengen van de POR-regeling voor de POV onacceptabel. De POV is dan ook bezig met het voorbereiden van een rechtelijke procedure tegen de Staat.

  Om de juridische procedure inhoud te geven is het van belang dat de POV in beeld krijgt op welke bedrijven POR-rechten in gebruik zijn en wat de individuele consequenties zijn op bedrijfsniveau.

  Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Heeft u POR rechten in gebruik op uw bedrijf? Meld dit dan bij de POV!

  Verzoek om informatie
  Varkenshouders met POR-rechten wordt gevraagd om de volgende informatie aan te leveren:
  • Naam bedrijf
  • Locatie bedrijf (adres, postcode, vestigingsplaats en telefoonnummer)
  • Type bedrijf (zeugen/ vleesvarkens/ gesloten/ anders)
  • Grootte bedrijf (aantal varkenseenheden)
  • Omvang van de POR ontheffing (hoeveel POR rechten zijn er in gebruik?)
  • Omschrijving van de gevolgen van het niet verlengen van de POR-regeling voor uw bedrijf

  Download hieronder het invulformulier en stuur deze naar Linda Janssen via ljanssen@pov.nl.

  Invulformulier POR-rechten


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter