Ontwikkeling in procedure mestboete


  29-05-2018
  Ontwikkeling in procedure mestboete

  POV en NVV ondersteunen een procedure bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) waarin de mestboete fundamenteel ter discussie wordt gesteld.

  Mestboeten worden sinds jaar en dag opgelegd op basis van schattingen en onbetrouwbare monsternemingen. Als gevolg daarvan krijgen varkensboeren boeten terwijl zij alle fosfaten en mineralen hebben afgevoerd.

  Het CBB heeft onze bezwaren heel serieus genomen. Omdat een deel van onze bezwaren waren gebaseerd op het internationale recht, heeft het CBB aan een adviseur, een raadsheer advocaat-generaal mr. Wattel (A-G), gevraagd om  de betekenis van het internationale recht voor deze zaak grondig uit te zoeken.

  Op 22 mei heeft de A-G zijn advies over deze vragen bekend gemaakt.[1] In dit advies valt te lezen dat de A-G onze bezwaren in belangrijke mate deelt. Op tal van punten concludeert de A-G dat het opleggen van mestboeten in strijd is met beginselen als rechtszekerheid en controleerbaarheid. Zo hanteert RVO geheime marges bij de beoordeling of aan de verantwoordingsplicht is voldaan. De A-G vindt dat het toepassen van geheime marges in geval van boeten onacceptabel. Een boer moet toch immers op voorhand kunnen bepalen wat goed en fout is.

  Voor het geval de marges bekend zouden worden gemaakt, vindt de A-G dat de procedure moet waarborgen dat onschuldigen niet worden beboet. De rechter moet het bewijs dat de varkenshouder levert volledig onderzoeken. Het volstaan met de uitkomst van de berekening als bewijs voor de boete is niet voldoende zodra tegenbewijs wordt ingebracht. Daarbij kan bijvoorbeeld worden aangevoerd dat de forfaits niet juist zijn en dat de bemonstering afwijkingen bevat. 

  Uit de conclusie blijkt dat de A-G in lijn met de stellingen van POV en NVV kritisch is op het boetestelsel en meent dat het boetestelsel zoals het nu wordt uitgevoerd niet door de beugel kan.

  Het CBB zal deze beschouwing van de A-G gebruiken bij zijn beoordeling van de zaken. Daarbij zal de rechter alle door POV aangevoerde stellingen moeten beoordelen. Hij is niet gebonden aan de conclusie van de A-G. Indien u vragen heeft over deze procedure kunt u contact opnemen met Linda Janssen via ljanssen@pov.nl of Nico Kroes via n.kroes@nvv.nl.

     [1] Vindplaats op internet: ECLI:NL:CBB:2018:187


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter