POV blij met Carola Schouten als landbouwminister


  25-10-2017
  POV blij met Carola Schouten als landbouwminister

  De POV is blij dat het ministerie van Landbouw in ere is hersteld en is positief over de benoeming van Carola Schouten (Christenunie) tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

  ‘Zij heeft direct na haar benoeming laten weten zeer gemotiveerd te zijn zich in te zetten voor boeren, tuinders en vissers. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Wij werken daarin graag met haar samen’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

  Het is van groot belang dat de agrarische sector een eigen ministerie heeft, vindt Jansen.

  ‘Nederland is koploper op het gebied van landbouwexport, innovatie, diergezondheid en dierenwelzijn. Wij zijn met een exportwaarde van 85 miljard euro de tweede landbouwexporteur in de wereld en hebben met Wageningen Universiteit een van de beste kennis- en onderwijsinstellingen ter wereld, op het gebied van landbouw. In het buitenland wordt met grote bewondering naar onze agrarische sector gekeken en uit alle delen van de wereld komen mensen naar ons land om te kijken hoe goed wij het hier doen. Zij zetten onze kennis in voor de landbouwontwikkeling in hun eigen land. Landbouw en voedselzekerheid zijn in Europa daarnaast een van de belangrijkste thema’s.’

  Ministerraad
  Mede met het oog op bovenstaande thema's is het belangrijk dat de minister van LNV onderdeel uitmaakt van de Ministerraad. ‘Daar worden wekelijks grote vraagstukken besproken. Landbouw hoort daar onderdeel van te zijn, met de inbreng van een eigen minister’, meent Jansen.

  Actieplan Vitalisering Varkenshouderij
  De varkenshouderij staat de komende jaren bovendien voor essentiële keuzes. De POV werkt via het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij aan een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenshouderij. Door verdere innovatie en verduurzaming wil de sector haar koploperspositie op het gebied van dierenwelzijn en milieu nog verder versterken.

  ‘Wij voeren dit graag uit in nauwe samenwerking met de minister van Landbouw. Wij verwachten ook dat de minister ons Actieplan Vitalisering Varkenshouderij ondersteunt’, aldus Jansen.

  Om tafel
  De POV wil zo snel mogelijk met Carola Schouten om tafel om de acties uit het Actieplan en de inzet van de 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord voor een warme sanering van de varkenshouderij, te bespreken.

  Ook de afschaffing van de POR-regeling, die de varkenshouderij miljoenen euro’s schade dreigt op te leveren, is een van de onderwerpen waarover de POV zo snel mogelijk met Schouten wil spreken.

  (Foto: Christenunie)


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter