POV roept Brabantse varkenshouders op planschade in te dienen


  21-11-2017
  POV roept Brabantse varkenshouders op planschade in te dienen

  De POV roept Brabantse varkenshouders op om een verzoek tot planschade bij hun eigen gemeente in te dienen, als gevolg van de extra regels die de provincie Noord-Brabant aan veehouders heeft opgelegd.

  De POV stelt twee voorbeeldbrieven beschikbaar die varkenshouders kunnen downloaden: een aankondiging voor planschade of een daadwerkelijk verzoek (zie download-links onder dit bericht).

  Grondslag
  Gemeenten zijn verplicht om de provinciale regels op te nemen in het bestemmingsplan. Zo lang dit niet het geval is, gelden de regels voor de varkenshouders rechtstreeks. Zowel de rechtstreekse werkende provinciale regels als de bestemmingsplannen vormen een grondslag voor planschade.

  Alle varkenshouders
  De brieven kunnen gedownload worden door alle varkenshouders. ‘De financiële gevolgen van het provinciale besluit zijn immers zo groot, dat wij alle varkenshouders de kans willen bieden planschade in te dienen bij hun gemeente, ook als zij geen lid zijn van de POV’, licht POV-voorzitter Ingrid Jansen toe.

  Onrechtmatig
  Eerder dit jaar riep de POV varkenshouders op om een schadeclaim in te dienen bij de provincie Noord-Brabant. Het verzoek om planschade bij gemeenten is de volgende stap in de procedures die de POV voert tegen de provincie.

  ‘De Verordening Ruimte (inclusief de Brabantse Zorgvuldigheidsscore, BZV) en de Verordening natuurbescherming dwingen varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en om bovenwettelijke maatregelen te treffen. Dit leidt voor hen tot meerkosten, niet alleen ten opzichte van het buitenland, maar ook ten opzichte van collega-varkenshouders in andere provincies. Er is daardoor een ongelijk speelveld en de provincie doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde manier de marktordening’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

  Milieuwinst nihil
  Ook al zouden die verdergaande (bovenwettelijke) maatregelen wel effectief zijn, dan nog is het niet toegestaan om die te eisen. De daling die veehouders (op basis van berekeningen) door de maatregelen moeten bereiken, zet de provincie namelijk in als ruimte voor economische ontwikkelingen in andere sectoren.

  De netto milieuwinst is dus nihil. Een wettelijke grondslag om die maatregelen te eisen, ontbreekt. Met de aanpassing van de Verordening natuurbescherming wijzigt de provincie bovendien eenzijdig, en daardoor in strijd met de rechtszekerheid, de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant stikstof en Natura 2000.

  Download hier:
  Aankondiging voor planschade
  Daadwerkelijk verzoek tot planschade


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter