Nieuws uit de sector

  Nieuwe UDD-regels antibiotica samengevat in handige folder
  De UDD-regeling wordt voor veehouders praktische uitvoerbaar. De verbetering in de regelgeving omtrent UDD gaat in op 1 januari 2017. Varkenshouders die structureel laag zitten in hun antibioticagebru...Lees meer
  Meld knelpunten regeldruk bij POV
  Het kabinet stimuleert een gezond ondernemingsklimaat, ook in de varkenshouderij. Het Kabinet wil daarom van ondernemers horen tegen welke knelpunten zij aan lopen en welke oplossingen de ondernemer...Lees meer
  POV onderzoekt antibioticagebruik varkenshouderij
  In opdracht van onder meer de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), wordt een onderzoek uitgevoerd dat kijkt naar kenmerken van varkensbedrijven in relatie tot het antibioticagebruik.  Voor ...Lees meer
  Meer varkens per bedrijf
  Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf stijgt dit jaar naar 2.800. Dit is een toename van bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basi...Lees meer
  Consumptie varkensvlees gedaald
  De varkensvleesconsumptie in Nederland daalde vorig jaar met 1,9 procent van 37,3 kilo in 2014 naar 36,6 kilo in 2015. Vergeleken met 2005 daalde de varkensvleesconsumptie met 9 procent. In 2005 aten...Lees meer
  Varkenshouders houden zich aan kopernorm
  92 procent van de varkenshouders met meer dan 1250 vleesvarkens houdt zich aan de norm voor koper in varkensvoer. In 2014 was dat nog maar 67 procent. Bovendien is de milieubelasting met circa 50 pr...Lees meer
  Blijf bezwaar maken tegen te hoge kosten NVWA!
  Varkenshouders die nog geen bezwaar hebben gemaakt tegen te veel betaalde toezichts- en handhavingskosten, kunnen dat nog steeds doen, via de Producenten Organisatie Varkenshouderij. De POV stelt hier...Lees meer
  Bereken uw fosfaatefficiëntie via module POV
  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft een module ontwikkeld waarmee varkenshouders hun fosfaatefficiëntie kunnen berekenen. De rekenmodule is beschikbaar voor POV-leden in MijnPOV. I...Lees meer

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Deze stalbrand zorgt voor veel leed bij de dieren e... Lees meer
   Oproep aan varkenshouders: Zie er op toe dat bij... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   'Als het nieuwe, strengere veehouderijbeleid in Bra...Lees meer
   De leden van de Producenten Organisatie Varkenshoud...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter